• Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • Dňa 16.9.2021 sa uskutoční účelové cvičenie pre žiakov 1. - 9. ročníka. Žiaci prídu do školy v riadnom čase,  športovo oblečení a hlavne obutí na chôdzu v prírode. Oblečenie zvoľte primerane počasiu, nezabudnite na pitný režim a desiatu. Cvičenie bude trvať 4 hodiny. Školský klub bude prebiehať v obvyklom režime. 

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Od pondelka 20.9. 2021   do piatku 1. 10.2021 sa uskutoční v našej škole zber starého papiera. Zviazané balíky papiera môžete nosiť v ranných hodinách od 7:00 - 8:00 , popoludní od 15:30 - 16:00. Papier bude odoberať a vážiť ráno pán školník, popoludní pani upratovačka v zadnej časti dielní. Kontajner na kartóny bude osobitne, kartóny sa vážiť nebudú.

      Zber sa bude opakovať niekoľkokrát počas školského roka.

      Traja najlepší zberači bulú ocenení, tiež najlepšia trieda na konci školského roka.

    • Slávnostný prejav - otvorenie školského roka 2021 - 2022
     • Slávnostný prejav - otvorenie školského roka 2021 - 2022

     • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žaci!

      Stojíme na prahu školského roka 2021 -22. Prázdniny sú nenávratne za nami. Na dvere zaklopal september. Pred nami je nový školský rok, ktorý už dúfajme nebude prerušovaný pandémiou a naša spoločná púť za získavaním vedomostí bude prebiehať v škole a nie za obrazovkami počítačov.

      Pripravili sme pre Vás počas prázdnin niekoľko prekvapení v podobe renovácií, nových odborných učební, nových šatňových priestorov.  V škole sa tento rok stretnete s viacerými novými pedagógmi. Prajem im aj Vám, aby ste rýchlo našli spoločnú správnu nôtu a učenie bolo pre obe strany potešením.

      Dostanete sa už aj do telocvične, aby ste obnovili svoju kondičku, počítame aj s krúžkovou činnosťou, ktorá začne od októbra, aby ste mohli rozvíjať aj svoje záľuby.

      Ja som večný optimista a verím, že budeme všetci zdraví a preplávame  školským rokom ľahko.

      Osobitne sa každý rok prihováram deviatakom, pretože stoja pred prvým vážnym rozhodnutím v živote, a to je výber školy, ktorá ich začne pripravovať na budúce povolanie. Starostlivo zvážte svoje rozhodnutie, poraďte sa so svojimi rodičmi a učiteľmi, zvážte svoje schopnosti. Svedomito sa pripravujte na testovanie a prijímacie pohovory. Na tejto ceste Vám prajem veľa úspechov.

      Ostatným žiakom želám úspešný školský rok, čo najlepšie známky, pevné vedomosti, pekné kamarátstva a nové pekné zážitky, na ktoré budete môcť v dospelosti s láskou spomínať.

      Mojim kolegom želám veľa elánu, kreativity, optimizmu a neposlednom rade pozorných a usilovných žiakov a spolupracujúcich rodičov.

       

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Pripomíname rodičom žiakov, ktorí zajtra nastupujú do školy, aby nezabudli vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti- Platí od 1.9.2021. 

      Vyhlásenie nájdete na stránke školy v priečinku Žiadosti/ vyhlásenia a tiež v aplikácii EDUPAGE.

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje