• Ukončenie školského roka 2021/22
     • Ukončenie školského roka 2021/22

     • Milí pedagógovia, žiaci, vzácny hosť!

      Skončila jar a vystriedalo ju leto. Čoraz  teplejšie dni, toto naše stretnutie a vysvedčenia, ktoré o malú chvíľku skončia vo Vašich rukách sú znakom, že školskému roku 2021 - 22 o chvíľu definitívne odzvoní. S  učebnicami, ktoré Vás 10 mesiacov sprevádzali  na ceste získavania nových vedomostí  ste sa rozlúčili a o pár minút necháte za chrbtom školu. Začnú prázdniny – čas, na ktorý sa všetci ako sme tu tešíme..

      Akokoľvek ťažký alebo ľahký bol tento školský rok, týmto dňom bude zaradený do kategórie minulosť, ktorá sa môže vrátiť už len v spomienkach. Viem, že v nás zostane pár z nich nepríjemných, lebo nie všetko v živote sa nám podarí, ale verím, že väčšina z nich bude príjemná a bude na čo nastávajúce dva mesiace spomínať.

      Vychovať dobrého a čestného človeka je naozaj ťažké. Iba dobrý rodič vie, koľko námahy a odriekania to stojí. Okrem pedagogických schopností je potrebný aj osobný príklad, pochopenie ale hlavne láska. Nie je umením ani profesionalitou mať rád len žiakov múdrych, svedomitých, poslušných, ale poslaním učiteľa je mať rád aj žiakov, ktorým sa v škole nedarí, ktorí sú ako živé striebro a pri ktorých aj vlastní rodičia často strácajú nervy.  Hovorí sa, že bez dobrého učiteľa nie je škola školou, veď žiak trávi v škole s učiteľom častokrát viac času ako s rodičmi. Preto chcem poďakovať učiteľom za ich obetavosť, kreativitu a trpezlivosť, s ktorou vykonávajú svoje povolanie, ktoré vnímame ako poslanie šíriť vedomosti a dobré mravy, ako sa kedysi dávno hovorilo správaniu. Prehodnoťme cez prázdniny, čo by sme mohli na budúci školský rok napraviť na obidvoch stranách – žiaci i učitelia tak, aby zavládol duch dôvery a porozumenia. Chcem sa poďakovať aj žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu našej školy. Chcela by som sa ale poďakovať aj za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba krajším ale i  našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.

      Dlho som si myslela, že najväčším nešťastím, ktoré môže človeka v živote stretnúť je, keď sa na jeho pozemku nájde ropa alebo zlatá baňa vo chvíli, keď leží na smrteľnej posteli. Dnes viem, že omnoho väčším nešťastím a smolou je, keď neobjavíme bohatstvo ukryté v našom vnútri. Ako hovorí Reuben  Siverling predseda finančnej spoločnosti „ Desaťhaliernik má rovnakú hodnotu ako dvadsať zlatých, ktoré ležia na dne mora a zožiera ich hrdza. Rozdiel v hodnote týchto mincí sa prejaví až vtedy, keď ich vylovíme a použijeme na to, na čo sú určené.“ Vaša hodnota sa stane skutočnou , keď sa naučíte vchádzať do svojho vnútra a využívať ohromný potenciál, ktorý tam leží.

      Našim deviatakom prajem veľa úspechov v štúdiu na stredných školách. Verím, že budú robiť našej škole česť a šíriť dobré meno.

      Želám teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

      Pekné prázdniny všetkým!  

                                                                                                               Mgr. Anna Plachká – riaditeľka školy

       

     • Vnímavá spolupráca

     • V pondelok 27.6.2022 žiaci z 3.A triedy navštívili v Liptovskom Mikuláši Základnú školu s materskou školou Okoličianska, aby prežili spoločný vnímavý deň so svojimi kamarátmi. Počas spoločného dňa sme sa zoznámili veselou a zábavnou formou, zatancovali sme si, zahrali futbal, ale hlavne sme spoločne vyrobili krásne pomôcky na matematiku, ktoré budú slúžiť obidvom triedam.

      Okrem spoločného vnímavého dňa sme sa aj niekoľko týždňov spoznávali cez listy, ktoré sme si napísali. Taktiež cez videohovory a iné spoločné aktivity za ktoré sme veľmi vďační. Určite naše priateľstvá nekončia a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle s našimi vnímavými kamarátmi zo ZŠ s MŠ Okoličianska.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album 3.A Vnímavý deň.

    • Oznam o stravovaní v školskej jedálni
     • Oznam o stravovaní v školskej jedálni

     • 30.6.2022 - štvrtok bude školská jedáleň vydávať obedy od 10:00 do 12:00 hod. Žiaci, ktorí sa nechcú v tento deň stravovať, prosím odhlásiť sa najneskôr 28.6. do 12:00. hod.

    • Organizácia vyučovania od 27.6.2022
     • Organizácia vyučovania od 27.6.2022

     • Školské vyučovanie od 27.6. do 29. 6. bude prebiehať od 8:00 do 11:30 hod.

      Školský klub je k dispozícii žiakom v obvyklom režime.

      30.6.2022: Slávnostné ukončenie školského roka - ÁTRIUM školy o 8:00 hod. Odovzdávanie vysvedčení v triedach od 8:30 hod. 

      Školský klub je k dispozícii do 11:00 hod.

      O čase vydávania obedov Vás budeme informovať začiatkom budúceho týždňa.

                                                                      vedenie školy

    • ENGLISHSTAR
     • ENGLISHSTAR

     • Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR, v ktorej si otestovali svoje vedomosti a jazykové zručnosti.

      Najúspešnejšími riešiteľmi boli Petra MOJŽIŠOVÁ (3.A) a Nikos DOXAKIS (3.A), ktorí dosiahli 100% úspešnosť.

      Ďalších 30 žiakov sa potešilo úspešnosti nad 80%, a tak získali diplom so zlatou medailou.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme, srdečne im blahoželáme ku krásnym výsledkom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže. 

      Vedenie školy ďakuje skvelým pani učiteľkám, ktoré vyučujú anglický jazyk, za vynikajúcu prípravu našich žiačok a žiakov.

     • Rozlúčková noc v škole

     • Koniec školského roka je každoročne úzko spätý s rozlúčkou detí štvrtého a deviateho ročníka. Tento
      rok ju starší žiaci pripravili netradičným spôsobom.
      Deviataci zorganizovali „Rozlúčkovú noc v škole“ pre svojich mladších spolužiakov.
      Deti oboch štvrtých tried tak mali možnosť zažiť nezabudnuteľné chvíle. Plnili súťažné úlohy v
      „Rozprávkovom areáli školy“, zabávali sa tancom na diskotéke, ale sa aj „báli“ počas nočnej
      strašidelnej hry.


      Počas slávnostnej rozlúčky štvrtáčikovia s láskou poďakovali a kvietkom odmenili za pomoc
      a podporu svojich rodičov aj triedne pani učiteľky. Tie ich na pamiatku obdarovali medailami
      a certifikátmi. Rozlúčku sme spolu ukončili slávnostným lampiónovým sprievodom.


      Strávili sme krásne a veľmi vzácne chvíle v kruhu našich žiakov a rodičov ako jedna veľká rodina.
      Veľká vďaka patrí Združeniu rodičov našej školy, pani vedúcej školskej jedálne a pani kuchárkam,
      ktoré nám pomohli pri realizácii tejto milej akcie.
      Ďakujeme aj všetkým zúčastneným rodičom, ktorí si našli čas a svojou prítomnosťou prispeli k tomu,
      aby sa toto stretnutie stalo krajším a vzácnejším. Tiež im ďakujeme za všetky dobroty, ktoré nám
      s láskou darovali.

      Veríme, že čas nám čoskoro dopraje takto sa spolu znovu stretnúť. 

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje