Navigácia

Škola tretieho tisícročia

Naša škola využíva digitálne technológie.
Pracujeme s interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi.
Sme Informačné centrum digitalizácie škôl.
 

Voľný čas

Podporujeme zmysluplné trávenie voľného času.Ponúkame rôzne druhy záujmových aktivít
v rámci krúžkovej činnosti.

 

 

 

Zdravie

Našou snahou je aj prevencia sociálno-patologických javov formou preventívnych programov, besied a prednášok.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
  Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
 • +421 902 911 084 - riaditeľka školy
  +421 903 482 830 - zástupkyňa školy
  +421 32 6523480 - tajomníčka školy
  +421 903 482 831
  +421 911 041 797 - ekonómka školy
  +421 911 046 635 - vedúca jedálne