• Prezenčné vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka

      V súvislosti s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. 4. 2021 žiaci 8. a 9. ročníka nastupujú do školy dňa 19.4.2021.

      Upozorňujeme rodičov týchto žiakov, že je potrebné pred nástupom do škôl dať žiaka otestovať antigénovým testom v prípade, ak pre nich neplatí výnimka z testovania. Testovanie môžete absolvovať už od stredy 14. 04. 2021. Test platí 7 dní. Môžete sa tak vyhnúť dlhým radom v súkromných MOM počas soboty a nedele.

     • Nástup žiakov 1. stupňa do školy 7.4.2021

      Nástup žiakov dňa 7.4.2021 bude organizovaný nasledovne:

      Žiaci 1.A, 2.A, 4.A, 4.B - služobný vchod

      Žiaci 1.B, 2.B, 3.A, 3.B - hlavný vchod

      Pokiaľ rodič nevyplnil prehlásenie o bezinfekčnosti na stránke školy (Edupage), dieťa prinesie vyplnené prehlásenie ,ktoré je možné si stiahnuť na odkaze nižšie. Zároveň je potrebné priniesť k nahliadnutiu potvrdenia o negatívnom teste rodičov platné 7 dní.

    • Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa
     • Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa

      Oznamujeme rodičom a žiakom 1. stupňa, že od 7. apríla 2021 - streda, začne prezenčné vyučovanie ročníky 1. - 4. Školský klub bude v obvyklom režime 7:00 - 16:30 hod.

      Podmienky prezenčného vzdelávania - podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie žiakov I. stupňa základných škôl je preukázanie sa výsledkom negatívneho testu oboch zákonných zástupcov (ak žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom) nie starším ako 7 dní, príp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 90 dní, alebo doklad o druhom zaočkovaní starší ako 14 dní. - prostredníctvom EduPage - v časti Žiadosti, vyhlásenia - pridať aj negatívny test, prípadne iný vyššie uvedený doklad ( sken, foto)

     • Oznam o pokračovaní v dištančnej výučbe

      121

      VYHLÁŠKA

      Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,

      ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. e) § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

     • Opäť je tu PONOŽKOVÁ VÝZVA!

      Čo to vlastne tá ponožková výzva je?

      #PonozkovaVyzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu.

      Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

      Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 13. 4. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje