• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    V zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.opedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Požiadavky na uchádzača:
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.
    Cudzí jazyk vítaný.
    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do zamestnania
    - profesijný životopis
    - kópia - doklad o vzdelaní
    - podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
    Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
    - poštou na adresu: Základná škola, Na dolinách 27, 91105 Trenčín
    - e-mailom na adresu: tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    Ďalšie informácie:
    Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje