• Informácie

    • Školská jedáleň v našej škole poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom základnej školy, materskej školy a detského domova.


       Kontakt: 032/ 744 55 44, 0911 046 635

     Vedúca jedálne: Ing. Mária Baco Siranová

     Číslo účtu  IBAN: SK38  7500 0000 0040 1640 6679

      Odhlasovanie stravy  :        pondelok              :     do 7.30 hod

                                                    utorok – piatok   :      do 6.30 hod

      Možnosť odhlasovania :      telefonicky alebo prostredníctvom internetu a mobilnej   aplikácie

      
     Od 1.1.2023 na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 30/2022 sa zvyšujú poplatky v školskej jedálni nasledovne:
      
     - 1.stupeň: 1,70 € (stravné) + 0,40 € (réžia)
     - 2.stupeň: 1,90 € (stravné) + 0,40 € (réžia).
      
     Mesačné platby:
     - 1.stupeň: 42,00 €
     - 2.stupeň: 46,00 €
      

     Platbu  je nutné uhradiť do 15. v predchádzajúcom mesiaci na účet

       č. SK 38 7500 0000 00401 640 6679
      v správe pre prijímateľa uviesť  meno dieťaťa  a  navštevovanú  triedu.

      

     Informácie k dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,30 € na jeden obed sa poskytuje :

      
        
      
      

       

                                        

      

      

      

                                                   

                                           

                                                   

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje