• Školská jedáleň v našej škole poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom základnej školy, materskej školy a detského domova.


       

     Kontakt: 032/ 744 55 44, 0911 046 635

     Vedúca jedálne: Ing. Mária Siranová

     Číslo účtu  IBAN: SK38  7500 0000 0040 1640 6679

      Odhlasovanie stravy  :        pondelok              :     do 7.30 hod

                                                    utorok – piatok   :      do 6.30 hod

      Možnosť odhlasovania :      telefonicky alebo prostredníctvom internetu

      Strava je hradená štátnou dotáciou vo výške 1,20 €.

           Na základe VZN mesta Trenčín č. 30/2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa na režijné náklady paušálnou čiastkou  8,20 €/ mesačne za 1. stupeň a 10€ za druhý stupeň.

       Platbu  je nutné uhradiť do 15. v predchádzajúcom mesiaci na účet

     č. SK 38 7500 0000 00401 640 6679

       v správe pre prijímateľa uviesť  meno dieťaťa  a  navštevovanú  triedu.

                                        

                                      

      Tlačivo :PRIHLASKA_NA_STRAVOVANIE_01_09_2020.docx

      

      

      

                                                   

                                           

                                                   

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje