• Nadpis

    • Dňa 30.11.2022 sa konala ustanovujúca schôdza Rady školy pri ZŠ na dolinách. Za predsedu Rady školy  bola zvolená Ing. Alena Breznická.
      

      Rada školy bude pracovať v nasledujúcom zložení :
      

     1. Bc. Anna Adamovičová – zástupca nepedagogických pracovníkov školy
     2. Martin Barčák - zástupca zriaďovateľa, poslanec MZ
     3. Ing. Alena Breznická - zástupca rodičov - predseda RŠ
     4. Mgr. Eva Ďobeková -  zástupca pedagogických pracovníkov ZŠ
     5. Mgr. Jana Fabianová  -  zástupca pedagogických pracovníkov ZŠ
     6. Ing. Dávid Genšiniak- zástupca rodičov
     7. JUDr. et. Mgr. Naďa Lorencová -zástupca rodičov
     8. Ing. Lucia Mišíková- zástupca rodičov
     9. Ing. Ladislav Paška- zástupca zriaďovateľa, poslanec MZ
     10. Ing. Tomáš Vaňo – zástupca zriaďovateľa, poslanec MZ
     11. Mgr. Ľubomír Vavruš- zástupca zriaďovateľa, poslanec MZ


       

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje