• Nadpis

    • RŠ pracuje v nasledujúcom zložení:
      

     1. Bc. Anna Adamovičová – nepedagogický pracovník školy
     2.Martin Barčák - zástupca zriaďovateľa, poslanec MZ
     3.Ing. Alena Breznická - zástupca rodičov - predseda RŠ
     4.Mgr. Eva Ďobeková -  pedagogický pracovník ZŠ - podpredseda RŠ
     5. Lucia Hlavatá - zástupca rodičov 
     6. Zuzana Koláriková - zástupca rodičov
     7. Marcel Meravý– zástupca zriaďovateľa, poslanec MZ
     8. Mgr. Vladimíra Strmenská  - pedagogický pracovník ZŠ
     9. Ing. Mgr.Juraj Štilicha - zástupca zriaďovateľa,poslanec MZ
     10. BcTomáš Vaňo – zástupca zriaďovateľa, poslanec MZ
     11. Marián Žitňanský- zástupca rodičov

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

  • INOVEC, 20. ročník 5.9. 2020
  • Futbal cup D 19.2. 2020 3. miesto
  • ZLATOVSKÉ HORY 8.2.2020 19. ročník.
  • LVVK 2020
  • Mikuláš cup 2019/20
  • Čiernachov 19. ročník 18.1. 2020.
  • Vianočná besiedka ŠKD
  • Šaliansky Maťko
  • Návšteva útulku pre psíkov a mačky.
  • Projekty podporené Mestom Trenčín
  • Projekt Separovanie na školách
  • MIKULÁŠ CUP  2019 3.12. 2019