• Prekrytie dýchacích ciest v ZŠ
     • Prekrytie dýchacích ciest v ZŠ

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 4.10.2021 žiaci na základe vyhlášky 250 Úradu verejného zdravotníctva nemajú povinnosť  v triede prekrývať dýchacie cesty rúškami, či respirátormi. Prekrytie dýchacích ciest je naďalej povinné v iných priestoroch školy. 

     • Zber použitých kefiek sa oplatil...

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      chceme Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše prinesené použité zubné kefky v uplynulom školskom roku. Vďaka Vašej snahe sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo kefiek a zabezpečiť tak výmenu za separačné koše od firmy CURAPROX (na papier a plast) pre všetky triedy na celej škole. 

      Spoločne sme vyzbierali vyše 4000 zubných kefiek (1 separačný kôš = 100 kefiek).

      Ďakujeme všetkým našim šikovným žiakom a pani učiteľkám, že separáciou formujeme náš vzťah k ochrane životného prostredia.

      Použité kefky môžete nosiť aj v priebehu tohto školského roka, nakoľko by sme chceli zabezpečiť ešte koše do miestností ŠKD ab odborných učební. 

       

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. september bol Radou Európy vyhlásený za Európsky deň jazykov (EDJ). Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa v školách aj mimo nich učili viac cudzích jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ. Pri  príležitosti EDJ sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí a naša škola nie je výnimkou.

      Pre pandémiu koronavírusu sme tohtoročný EDJ zrealizovali trochu netradične. Aktivity naplánované pre žiakov prebiehali v jednotlivých triedach na  vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka a trvali hneď niekoľko dní. Pani učiteľky angličtiny a nemčiny pripravili pre žiakov program, v ktorom im jazyky predstavili v inej forme, ako ich poznajú z klasických vyučovacích hodín, venovali sa rôznym aktivitám, ktorými chceli v žiakoch vzbudiť väčší záujem
      o ich štúdium.

      Mladší žiaci sa rozprávali o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov, kreslili vlajky európskych krajín, písali pozdravy vo viacerých jazykoch, učili sa poznávať jazyky z vypočutých nahrávok, spoznávali rozdiely v rôznych druhoch abecedy (latinka, grécka abeceda, azbuka), skladali v azbuke svoje mená, spievali anglické pesničky a dopĺňali v nich chýbajúce slová.

      Starší žiaci mali možnosť precvičiť si slovnú zásobu formou rôznych hier v anglickom jazyku, poznávali reálie európskych krajín, prezerali si anglické knihy,  otestovali si znalosti z viacerých jazykov riešením kvízových otázok, spoznali niektoré anglické jazykolamy a idiomy, oboznámili sa so zaujímavosťami európskych veľkomiest, hraním pexesa spoznávali hlavné mestá, naučili sa pozdraviť a tvorili slová a vety vo viacerých európskych jazykoch.

      K zaujímavým aktivitám žiakov na hodinách nemeckého jazyka patrili ukážky fotografií a listov z Nemecka, čítanie rozprávky bratov Grimmovcov a počúvanie nemeckých piesní. Z prezentácií o Nemecku a nemecky hovoriacich krajinách a z referátov žiakov si naši ôsmaci priblížili zaujímavosti z týchto krajín – typické nemecká jedlá, nápoje, oslavy sviatkov, vynálezy.

      Projekty vytvorené žiakmi  8. a 9. ročníka ako aj výtvarné práce žiakov 3. ročníka nás ešte nejaký čas budú tešiť ako výzdoba na chodbách našej školy. Zároveň nám budú pripomínať, že jazyky nie sú len o memorovaní slovíčok a učení sa náročnej gramatiky, ale môžu byť aj zaujímavé a zábavné zároveň. Veríme, že si k nim naši žiaci aj vďaka Európskemu dňu jazykov vytvoria bližší vzťah a ich učenie sa bude pre nich príjemnejšie.

       

       

     • Čo nového v našej škole?

     • Počas letných prázdnin a v priebehu septembra sa v našej škole aj jedálni udiali rekonštrukčné práce. Nech sa  páči k nahliadnutiu. Práve prerábame 2 odborné učebne. Môžete sa tešiť na novú IKT učebňu a ďalšie jazykové laboratórium. 

    • Okienko pre rodičov
     • Okienko pre rodičov

     • Čo je inteligencia? Všetky deti sú šikovné.

      Dieťa nemusí byť jednotkárom, aby v živote uspelo: O čom je inteligencia a čo si na deťoch všímať? Poznajte 9 druhov inteligencie

       

      Čo je to inteligencia?

      Inteligencia nie je len o tom, čo sa učí na školách.

      Dieťa môže byť dobré v iných oblastiach, ktoré sú rovnako dôležité ako tie, ktoré sa dajú ohodnotiť známkami. V oblastiach, v ktorých sa takisto môže v dospelosti uchytiť a nájsť si dobrú prácu. Stačí len vedieť, v čom sme dobrí a pokúšať sa v tom zdokonaľovať.

      Poznáme deväť druhov inteligencie

      Vedec Howard Gardner sa už pred niekoľkými desaťročiami venoval inteligencii a postupne počas svojej kariéry opísal deväť rôznych druhov. Občas im hovoril aj tendencie alebo dary. Nikto však nemá byť dobrý vo všetkých deviatich oblastiach a nemá to byť ani návod pre rodičov na to, čo všetko treba dieťa naučiť.

      Práve naopak. Treba dieťa sledovať a všimnúť si, k čomu inklinuje. V tom ho treba podporovať a poskytovať mu príležitosti, ako sa v oblasti, ktorá mu je blízka, môže zdokonaľovať.

      V knihe The New Smart: Ako podporovanie kreativity pomôže deťom prosperovať jej autor doktor Terry Roberts píše, že najväčším tajomstvom úspechu je spojiť dve alebo tri inteligencie. Ich zmiešaním totiž môže vzniknúť základ pre veľmi zaujímavú a nenapodobiteľnú expertízu. K tomu sa dostaneme.

      Najprv druhy inteligencie:

      1. Lingvistická: Je to schopnosť pracovať efektívne so slovami, či už ústne alebo písomne, možno dokonca poeticky. Ľudia s lingvistickou inteligenciou môže byť spisovateľmi, novinármi, dramaturgmi, editormi, textármi alebo básnikmi.

      2. Hudobná: Títo ľudia dokážu spracovávať rôzne druhy hudby a zvukov. Majú sluch, počujú tóny a cítia rytmus. Môžu byť hudobníci, skladatelia, hudobní kritici.

      3. Logicko-matematická: Dokážu pracovať s číslami, ale aj inými vzorcami, napríklad geometrickými. Môžu byť vedcami, účtovníkmi, pracovať v IT oblasti.

      4. Priestorová: Dokážu vidieť priestor kreatívnym spôsobom. Majú oko pre farby, línie, tvary. Sú dobrými architektmi, interiérovými dekoratérmi, kartografmi, ale aj vizuálnymi umelcami.

      5. Telesne-kinestetická: Dokážu použiť svoje telo na vyjadrenie emócií alebo myšlienok, prípadne sú dobrí v športoch. Takisto však dokážu tvoriť veci rukami. Môžu byť tanečníkmi, atlétmi, mechanikmi alebo sochármi.

      6. Interpersonálna: Dokážu sa vcítiť do iných ľudí, odhadnúť ich nálady, emócie a vhodne na to reagovať. Sú dobrými lídrami, obchodníkmi, učiteľmi, trénermi.

      7. Intrapersonálna: Títo ľudia dokážu správne pochopiť seba, spoznať svoje vlastné ja a možno na základe uvedomenia si seba dokážu pochopiť aj ostatných. Preto sú dobrými psychológmi, terapeutmi či podnikateľmi.

      8. Prírodovedná: Rozumejú prírode, rastlinám či zvieratám. Dokážu s nimi pracovať a ako keby vedeli so zvieratami komunikovať. Sú dobrými meteorológmi, geológmi, biológmi, ale aj umelcami, ktorí znázorňujú prírodu.

      9. Existenciálna: Uvažujú nad otázkami ľudskej existencie a dokážu sa na všetko pozerať s dostatočným odstupom, aby videli celok. Sú dobrými filozofmi, teológmi alebo historikmi.

       

      Ako s týmito poznatkami pracovať?

      Myseľ je elastická a komplexná, hoci výučba v škole nie. Ak je dieťa napríklad veľmi empatické a dokáže vnímať emócie druhých ľudí, pracovať s nimi a komunikovať, v ktorom predmete v škole bude vynikať? V žiadnom. Ale to neznamená, že nevyniká v ničom, pretože vyniká v interpersonálnej inteligencii.

      Ani na hudbu či umenie sa vo vyšších ročníkoch už nekladie veľký dôraz, ale to neznamená, že deti, ktoré sú v tom dobré, nemajú žiadnu budúcnosť. Lebo ju mať môžu, ak dostanú priestor rozvíjať to, v čom dobré sú. V takom prípade budú mať raz dokonca prácu, ktorá ich bude nielen živiť, ale aj baviť a napĺňať.

      Čo je lepšie:

      1. Podporiť dieťa, aby sa zdokonaľovalo v tom, čo ho baví, a aby prežilo zmysluplný život tým, že bude robiť to, v čom sa našlo?

      Alebo

      2. Povedať dieťaťu, že kresliť si môže vo voľnom čase a nech radšej vyštuduje ekonómiu, aby si našlo prácu niekde v učtárni, kde ho to bude ubíjať a bude tam chodiť len pre tých niekoľko sto eur mesačne?

      Spojiť dve alebo tri inteligencie

      Walter Isaacson napísal biografiu Leonarda da Vinciho, v ktorej vypichol, že da Vinciho obrovský úspech nestál len na tom, že by bol geniálny umelec. Jeho úspech stál na tom, že spojil dve inteligencie do jednej, a vytvoril tak zmes, ktorú neponúkal len tak hocikto. Bol aj vedec. Ale hlavne, bol zvedavý a robil to, čo ho bavilo.

      Nechodil totiž do školy a ledva vedel čítať po latinsky. Ale bavilo ho kresliť a bavilo ho študovať anatómiu ľudského tela. Vďaka tomu neskôr maľoval ľudské telá s takou precíznosťou a dokonalosťou ako nikto iný v jeho dobe. Namaľoval napríklad aj dokonalý model ľudského srdca.

      V nedávnejšej minulosti to bol architekt Antoni Gaudí, ktorý dal tvár Barcelone. Bol geniálnym architektom, lebo mal naštudovanú prírodu a inšpiroval sa ňou pri tvorbe svojich umeleckých diel vo forme napríklad Sagrady Familie, Casa Batlló alebo La Pedrera.

      Čiže to vyzerá tak, že základom úspechu je robiť to, čo človeka baví, a robiť dve alebo tri rôzne veci, ktoré neskôr dokážeme spojiť do jednej, extrémne zaujímavej činnosti, ktorú nerobí len tak hocikto.

      Každé dieťa k niečomu inklinuje. Stačí ho pozorovať a ponúknuť mu to, čo ono samé chce. Nie to, čo my usudíme, že by mohlo chcieť.

      Už od kolísky sa každý človek učí novým veciam, spoznáva, vzdeláva sa, napreduje, a ak má vhodné podmienky, tak aj rozvíja svoje schopnosti. Tie, ktoré sú mu dané do vienka. Podpora rodičov v tomto smere je veľmi dôležitá. Často však očakávame od detí veľmi veľa, čo hovorí odborníčka?

       

    • Oznam ZRPŠ
     • Oznam ZRPŠ

     • Oznamujeme rodičom, že po zasadnutí výboru ZRPŠ bol na tento školský rok schválený príspevok 15€ V prípade viacerých detí v rodine príspevok nie je na každé dieťa, ale na rodinu.

      Príspevky žiaci odovzdajú triednym učiteľom do 1. októbra 2021

      Ďakujeme

     • ĎAKUJEME!!!

     • Chceme sa veľmi pekne poďakovať každému, kto sa zapojil do zbierky školských pomôcok. Na fotografii môžete vidieť koľko dobra a lásky posúvame do rodín, ktoré to veľmi potrebujú.

    • Vzdelávacie poukazy, krúžky
     • Vzdelávacie poukazy, krúžky

     • Pripomíname žiakom, aby v čo najkratšom čase svoje vzdelávacie poukazy na krúžkovú činnosť podpísané rodičmi odovzdali svojim triednym učiteľkám/učiteľom a prihlásili sa v EduPage na krúžok, ktorý budú navštevovať.

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje