• Organizácia posledného školského dňa - 30.6.2021 - streda
     • Organizácia posledného školského dňa - 30.6.2021 - streda

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      posledný deň školského roka ukončíme tradičným zhromaždením v átriu školy o 8:00 hodine. Po krákom programe, kde zhodnotíme školský rok a rozlúčime sa s deviatakmi budú žiakom v triedach odovzdané vysvedčenia a bude vyhodnotená ich práca v školskom roku.

      Od 11:00 hod bude podávaný obed v školskej jedálni.

      Školský klub v tento deň bude v prevádzke iba ráno od 7:00 hod. Prosíme rodičov, aby si zabezpečili svoje deti po odovzdaní vysvedčení. ŠKD nebude v prevádzke.

      vedenie školy

     • Nech sa dobré správy šíria svetom - kompenzačné pomôcky

     • Milí rodičia a milí naši žiaci,

      v najbližších dňoch si môžete o pomoci a krásnom projekte vďaka našim žiakom, učiteľom a firme ADIENT vypočuť v Slovenskom rozhlase (dnes už v správach). Taktiež pozrieť reportáž v TV Markíza, Trenčianskom Terajšku a prečítať prostredníctvom TASR.

      Naša škola získala v roku 2018 certifikát Vnímavej školy, ktorú jej udelila nezisková organizácia Eduma. Vďaka tomu sme získali finančnú podporu od firmy ADIENT v Trenčíne na realizovanie vnímavých projektov našimi žiakmi (firma Adient získala titul Vnímavá firma tiež cez organizáciu Eduma).

      Časť vnímavých projektov na I. stupni sme stihli realizovať ešte  v roku 2019. Kvôli pandemickej situácii sme sa preto rozhodli po návrate žiakov do školy na II. stupni pokračovať v realizácii ďalšieho vnímavého projektu Kompenzačné pomôcky pre žiakov s autizmom v troch základných školách (Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom v Trenčíne - AUTIS, Spojená škola internátna Ľudovíta Stárka v Trenčíne, Spojená základná škola v Ružomberku). Kompenzačné pomôcky vyrábali žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkami a 28.6. 2021 ich osobne odovzdali do spomínaných škôl v Trenčíne.                 V Základnej škole Na dolinách aj týmto projektom podporujeme inklúziu a vnímavosť našich žiakov voči žiakom so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa s láskou do projektu zapojili a vytvorili spolu krásnych a užitočných 42 kompenzačných pomôcok pre každú spomínanú školu.

      Reportáž o tomto projekte Vnímavej školy v najbližších dňoch zverejníme na stránke školy .

       

    • Tropické horúčavy - úpava dĺžky vyučovacích hodín
     • Tropické horúčavy - úpava dĺžky vyučovacích hodín

     • Z dôvodu tropických horúčav budú vyučovacie hodiny upravené od 21.6.2021 na 30 minút.

      1. hod: 8:00 – 8:30

      Prestávka 8:30 – 8:40

      2. hod. 8:40 – 9:10

      Veľká prestávka 9:10 – 9:30

      3. hod. 9:30 – 10:00

      Prestávka 10:00 – 10:10

      4. hod. 10:10 – 10:40

      Prestávka 10:40 – 10:50

      5. hod. 10:50 – 11:20

      Prestávka 11:20 – 11:30

      6. hod 11: 30 – 12:00

     • Zlatovská letná škola

     • Tešíme sa na všetkých prihlásených účastníkov už teraz!

      Prihlasovanie do Zlatovskej letnej školy je ukončené.

      Pre všetkých prihlásených prikladáme organizačné pokyny a program.

    • Klasifikácia žiakov na konci školského roka
     • Klasifikácia žiakov na konci školského roka

     • Po rozhodnutí pedagogickej rady budú žiaci našej školy klasifikovaní na konci školského roka

      z hlavných predmetov známkou.

      Vo výchovných predmetoch na 1. aj 2. stupni budú mať žiaci  na vysvedčení absolvoval/la, v krajnom prípade neabsolvoval/ la

     • Oznam pre rodičov - prehlásenie nie je potrebné aktualizovať každý týždeň

     • Podľa aktuálneho  školského semaforu je naša škola momentálne v zelenej fáze

      a) v škole nie je žiaden podozrivý žiak lebo zamestnanec;

      b) v škole je jeden alebo viac žiakov alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny).

      Zákonný zástupca

      a)  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      b)  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      c)  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.

      d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      e)  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

      a) Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast  (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      b) Ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast.

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Milí rodičia,

         po reakcii niektorých z Vás, pár informácií k dezinfekčnej bráne:

      • Deti si samy určujú, či stlačia pedál na spustenie rozprašovača. Ak si neprajete dezinfekciu, stačí im to doma povedať. Je to dobrovoľné.
      • Všetky certifikáty - viacstranové  sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.
      • Snažíme sa o to, aby sme sa pohybovali v bezinfekčnom prostredí.  4 triedy sú už  v karanténe a netúžime opätovne zatvárať triedy ďalšie.

      Ďakujeme za pochopenie, prajeme veľa zdravia.

      vedenie školy

     • Dezinfekčná brána

     • Vážení rodičia, milí žiaci, od 19.5.2021 budeme používať pri vstupe do školy dezinfekčnú bránu - v pondelok, stredu a piatok. Dezinfekčný prostriedok je nezávadný, prikladáme certifikát, môže sa použiť aj pre malé deti. Prosíme žiakov, aby od zajtra vchádzali do školy hlavným vchodom.

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje