• Deň bielej palice
     • Deň bielej palice

     • 15.10.2019 nás v rámci projektu Aj keď sme iní, predsa sme rovnakí a zároveň pri príležitosti Dňa bielej palice navštívila nevidiaca keramikárka Soňa Zelisková. Strávili sme s ňou dopoludnie, počas ktorého sme mali aj my možnosť vyskúšať si prácu s hlinou.

     • Metodický deň

     • Do galérie metodický deň boli pridané fotografie.

      Dňa 25.10.2019 do našej školy zavítali školskí špeciálni pedagógovia z rôznych okresov (Trenčín, Ilava, Prievidza), aby sa zúčastnili už druhého Metodického dňa, ktorý naša škola organizovala.

      Okrem školských špeciálnych pedagógov nás poctila návštevou aj pani Mgr. Magda Uhliariková z CPPPaP Trenčín, ktorá viedla prednášku na tému Dyslexia v súvislostiach. Okrem prednášky, diskusie, vzájomnej výmeny skúseností z praxe účastníci navštívili novovzniknutú učebňu špecifických predmetov.

     • TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

     • Týždeň vedy a techniky sa na Slovensku v roku 2019 konal v období od 4.–10. novembra. Do tejto aktivity sa zapojili aj pedagógovia a žiaci našej školy na hodinách fyziky, techniky, informatiky a biológie. Počas celého novembra sme sa snažili spolu so žiakmi poukázať na nezastupiteľné postavenie vedy a techniky v každodennom živote, ale i pri riešení rôznych ekologických a globálnych problémov. Hodiny sme si spestrili zaujímavými pokusmi, vytvorili sme množstvo krásnych a užitočných výrobkov, prezentácií a projektov. Ale to podstatné je, že sme deťom ukázali, ako krásne sa dajú teoretické poznatky z vyučovacích hodín využiť v praxi.

    • Novembrová latka 39. ročník
     • Novembrová latka 39. ročník

     • Výsledky:

      3.roč. Ch 1.Ručka Lukáš 105cm, 2. Mičo Timotej 100 cm, 3.Sýkora Juraj 100 cm 

                 D  1. Pertríková Tereza 100cm, 2.Novotná Nina 90cm, 3.Samáková Lea 90 cm 

      4. roč.  CH  1. Krecháč Ondrej 110cm, 2.Novotný Šimon 105 cm,3. Kosec Samuel 90 cm

                D  1. Švachová Melánia 110 cm vyrovnala š. rekord z 2013 roku, 2. Urbanovská Charlotte 100cm, 

              3. Pišojová Adéla 95cm 

      5.-6. roč. CH 1. Ištok Jakub 120 cm, 2. Koreň Lukáš 120 cm, 3. Petrík Ondrej 115cm

      5.-6. roč D   1. Bielická Barbora 125cm, 2. Adamkovičová Denisa 120 cm, 3. Macúchová Karolína 115 cm

      7.-9. roč. CH   1. Strieženec Matúš 155 cm, 2. Hulvák Marek 155 cm, 3. Bachorík Ondrej 135 cm

      7.-9. roč. D   1. Begáňová Lucia 130 cm, 2. Urbanovská Sofia 120 cm, 3. Vicenová Tereza 120 cm

    • Projekt Separovanie na školách
     • Projekt Separovanie na školách

     • Počas tretieho novembrového týždňa sa naša skola zapojila do projektu Separovanie na školách. Dvaja žiaci z každej skoly - v našom prípade boli vyškolení Anetka z 8.A a Maťo z 9.A - boli vyškolení ako ostatným žiakom rozprávať o dôležitosti separácie. Vďaka projektu a mestu Trenčín sme získali niekoľko nádob na odpad. Veríme, že sa tieto nádoby budú dobre používať a prispejú spolu s novými vedomostami žiakov k menšiemu tvoreniu odpadov a kvalitnejšiemu životnému prostrediu v našom meste.

    • Lampiónový sprievod
     • Lampiónový sprievod

     • Rodičovské združenie pri ZŠ Na dolinách a o.z. VESELÉ ZLATOVCE vo štvrtok 14.11.2019 pripravili pre žiakov, rodičov a priateľov školy Lampiónový sprievod Účastníci sprievodu sa stretli v parku pri KD Zlatovce. Trasa sprievodu viedla aj cez Detské mestečko, kde čakalo na účastníkov sprievodu prekvapenie v podobe ohňostroja. Ďakujeme organizátorom za prípravu podujatia a rodičom za chutné občerstvenie.

       

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje