• Oznam o príchode žiakov do školy
     • Oznam o príchode žiakov do školy

     • Oznamujeme žiakom 2. stupňa, že škola bude otvorená  od 7:30 hod. Žiaci ročníkov 5. - 9. budú čakať vo vestibule  - na prízemí na prvé zvonenie, ktoré je o 7:45 hod. Až potom odchádzajú do svojich tried. Žiaci 1.- 4. ročníka môžu byť od 7:00 hod.  v školskom klube. 

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe vyhlásenia ministra školstva, od pondelka - 12.10.2020 budú sprísnené pandemické opatrenia v školách - rúška su povinné aj na 1. stupni ZŠ, preto prosíme rodičov, aby deťom na 1. stupni dali každý deň 2 čisté rúška. Sprísnený bude aj režim v ŠKD. Týmto dňom zastavujeme do odvolania aj krúžkovú činnosť bez ohľadu na zameranie krúžku.

      Prosím o rešpektovanie tohto nariadenia. Dúfajme, že už nebude takéto obmedzenie dlho trvať, zotrváme v škole bez nutnosti dištančného vzdelávania v pevnom zdraví.

      Ďakujeme za pochopenie                                                                        vedenie školy

    • Záujmová činnosť - krúžky
     • Záujmová činnosť - krúžky

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že krúžková činnosť okrem športových krúžkov začína v pondelok 5.10.2020 pri dodržaní všetkých hygienických podmienok. Zmiešané skupiny v krúžkoch - žiaci aj vedúci krúžku budú používať rúška.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     •    26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Naša škola sa už tradične zapája do osláv tohto dňa. Pani učiteľky cudzích jazykov aj tento školský rok pripravili zaujímavé aktivity, počas ktorých sa žiaci dozvedeli niečo zaujímavé  o jazykoch a kultúrach Európy, zabavili sa hrami, zmerali si svoje znalosti vo vedomostných kvízoch a súťažiach, spoznali aspoň zopár slov z jazykov, s ktorými sa doteraz nestretli.

       Vyvrcholením školskej oslavy tohto sviatku jazykov bolo vytvorenie miniprojektov, v ktorých žiaci naplno prejavili tvorivosť i výtvarné nadanie. Po ich vyhodnotení čakala na  autorov najoriginálnejších a výtvarne najzaujímavejších  miniprojektov sladká odmena. Zo všetkých odovzdaných miniprojektov budú poskladané veľké postery, ktoré ozdobia priestory našu školu a pripomínať tento zaujímavý deň.

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za ich ochotu, snahu i trpezlivosť pri tvorbe zaujímavých dielok.

       

    • ZBER POUŽITÝCH KEFIEK
     • ZBER POUŽITÝCH KEFIEK

     • ZBER POUŽITÝCH KEFIEK

      Stará kefka nepatrí do koša. Ak aj zubnú kefku správne hodíte do kontajnera na plast, skončí väčšinou na skládke, kde sa bude rozkladať stovky rokov.

      Aj naša škola chce zmeniť Slovensko na ekologickejšiu krajinu. Preto sa stávame zberným miestom použitých kefiek všetkých značiek.

      Čo sa stane s vyzbieranými kefkami ?

      Kefkám CURAPROX budú odseknuté hlavičky a rúčky budú recyklované na koše na triedenie odpadu, ktoré využijeme aj v našej škole.

      Hlavičky a kefky iných značiek budú poslané na testy a následne využité na výrobu  záhradného  nábytku.

      Kam použité kefky priniesť?

      Použité kefky budeme zbierať celoročne a môže sa zapojiť úplne každý.

      Kefky môžete priniesť:

      • I.stupeň:  do 4.B triedy- p.uč. Genšiniaková.
      • II.stupeň: učebňa biológie- p. uč. Žatková

      Ďakujeme!!!

       

    • Oznam pre rodičov a dospelých nezamestnaných v našej škole
     • Oznam pre rodičov a dospelých nezamestnaných v našej škole

     • Vážení rodičia a návštevníci našej školy!

      Chceme Vás opätovne zdvorilo požiadať, aby ste nevstupovali do budovy školy a nepohybovali sa v jej interiéri.

      Ak potrebujete niekoho kontaktovať, použite prosím služobný vchod a  ohláste sa na sekretariáte školy. Podľa možnosti nám telefonicky oznámte svoju návštevu a jej účel.

      Ďakujeme

    • Zbierka školských pomôcok
     • Zbierka školských pomôcok

     •  

      Naša škola sa v termíne od 3. - 10. septembra 2020 zapojila do zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita. Chceme sa touto formou poďakovať Vám milí naši žiaci a milí naši rodičia za Vaše veľké srdcia a ochotu pomôcť. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí aktívne pomáhali organizovať zbierku v škole. Všetky vyzbierané veci, ktoré môžete vidieť na fotke boli odovzdané na zberné miesto v Trenčíne, ktoré je určené na tento účel. 

      PaedDr. Veronika Bugárová - školský špeciálny pedagóg

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje