• 3. ročník knižnej burzy - Daruj knihu - získaj knihu

     • “Knihy sú najtichším a najstálejším  priateľom.                                                                                                                                Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”                                                                                                                                                      Charles William Eliot

                 Milí žiaci, rodičia, priatelia, na podnet našich tvorivých rodičov zrodila sa myšlienka knižnej burzy – Daruj knihu – získaj knihu. Tešili sme sa už dvom ročníkom tejto milej aktivity, kedy dobré a správne premenilo sa na dobročinné. Deti s láskou /a dovolením rodičov/ obdarovali a podporili školskú burzu knihami, z ktorých „už vyrástli“ , a tie boli za symbolické ceny ponúknuté na burze. Radosť mali malí, veľkí, ale aj dospelí čitatelia, ktorí si z burzy odnášali svoju novú knižku. Zo získaných peniažkov boli zakúpené knihy súčasných autorov do našej školskej knižnice, ktoré si aj dnes deti s obľubou požičiavajú.

                 Žiaľ, pre nepriaznivú pandemickú situáciu, bolo toto vzácne podujatie prerušené. Keďže práve si mesiac február podáva ruku s mesiacom marec – mesiacom knihy, radi by sme sa Vám opäť prihovorili a pozvali k utvoreniu spoločnej tradície radosti z možnosti obdarovať, ale aj byť obdarovaný.

               Od 1. marca do 22. marca /okrem jarných prázdnin/ môžu deti nosiť knihy, ktoré by ste mali záujem venovať do burzy, do školskej knižnice denne v čase 7:30 – 13:30.

               Samotná burza – Daruj knihu – získaj knihu - sa uskutoční od 23. marca do 30. marca /alebo do vypredania knižného fondu burzy J/

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinia k organizácii, priebehu a zabezpečeniu tejto milej akcie a veríme, že sa stane súčasťou našich pravidelných aktivít. Každý nápad a pomoc si úprimne vážime a tešíme sa na ne.

      Na záver sladká motivácia:

      1. Zo zoznamu darcov vyžrebujeme troch, ktorých odmeníme sladkým prekvapením.
      2. Súvisle so zberom kníh bude prebiehať aj čitateľská anketa – tiež budú vyžrebovaní traja darcovia, ktorých odmeníme sladkosťami.

       

       

       

     • Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022 - 2023

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      Oznamujeme rodičom, že na našej stránke v časti Zápis do prvého ročníka sú zverejnené podrobné pokyny k zápisu žiakov do 1. ročníka pre nasledujúci školský rok. Elektronickú prihlášku môžu rodičia vypísať kedykoľvek počnúc dnešným dňom v pohodlí domova. Zrýchli a uľahčí to priebeh zápisu, ktorý sa bude konať 

      4. apríla - pondelok a 5. apríla - utorok 2022 od 14:00 - 17:00 hod. Prítomní na zápise budú rodičia s deťmi. 

       

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
    • 036125971
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje