• Šachová krúžok
     • Šachová krúžok

     • Po jesenných prázdninách - 2.11.2021 sa šachový krúžok z organizačných dôvodov nebude konať. Najbližší šach bude 9. novembra 2021

     • VÝZVA k projektu ODDYCHOVÁ ZÓNA

     • Milí rodičia,

      chceli by sme Vám oznámiť, že sa nám podarilo vďaka vypracovanému projektu získať pre našu školu finančnú podporu vo výške 514,94 € vďaka firme Yanfeng Automotive Interiors s neziskovou organizáciou Yes for help, za čo veľmi pekne ĎAKUJEME!

      Vďaka tejto finančnej podpore v zadnej časti školy (viď priloženú fotografiu priestoru) vznikne pre Vaše (naše) deti oddychová zóna v ktorej pribudnú sedacie vaky, nálepka Škôlky na zem (tiež prikladáme fotografiu).

      Chceli by sme však zabezpečiť do tejto oddychovej zóny 2 x stolný futbal, ktorý by bol určený tiež na relax a aj účely kalčetovej ligy. Potrebujeme však vyzbierať na spomínaný stolný futbal 400 €.

      Preto by sme Vás chceli poprosiť a vyzvať Vás, že ak by bol niekto ochotný prispieť, prípadne by vedel o nejakej firme, ktorá by podporila tento nápad, tak sa nám prosím ozvite na mail: bugarova@zsdoltn.edu.sk.

      Taktiež by sme chceli do budúcna v tejto časti školy umiestniť malé pódium, ktoré by slúžilo na besiedky a iné školské vystúpenia. Ak by ste poznali niekoho, kto by nám aj v tejto vízii vedel pomôcť, budeme vďační.

      Vopred všetkým ochotným darcom Ďakujeme!

     • Ranný režim otvorenia školy pre žiakov

     • Prosíme, žiakov, aby ráno čakali na otvorenie školy v prekrytom priestore  pozdĺž budovy od bočného vchodu tak, ako chodia do telocvične. Škola bude otvorená od 7:45 , v chladnom období o 7:30. Pre deti, 1. - 4. ročníka, ktoré idú do ŠKD od 6:30 hod.

     • Biela pastelka

     • Chceme všetkým veľmi pekne poďakovať za spoluprácu pri realizácii zbierky Biela pastelka 2021.

      Podarilo sa vyzbierať 107,99 Eur! Ďakujeme!

      Aj vďaka Vašej pomoci sa v Trenčianskom kraji vyzbieralo počas hlavného zbierkového dňa 11.348,23 Eur.

      V mene klientov, zrakovo postihnutých ľudí a tímu krajského strediska Vám  ďakujeme! 

    • Prekrytie dýchacích ciest v ZŠ
     • Prekrytie dýchacích ciest v ZŠ

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 4.10.2021 žiaci na základe vyhlášky 250 Úradu verejného zdravotníctva nemajú povinnosť  v triede prekrývať dýchacie cesty rúškami, či respirátormi. Prekrytie dýchacích ciest je naďalej povinné v iných priestoroch školy. 

     • Zber použitých kefiek sa oplatil...

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      chceme Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše prinesené použité zubné kefky v uplynulom školskom roku. Vďaka Vašej snahe sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo kefiek a zabezpečiť tak výmenu za separačné koše od firmy CURAPROX (na papier a plast) pre všetky triedy na celej škole. 

      Spoločne sme vyzbierali vyše 4000 zubných kefiek (1 separačný kôš = 100 kefiek).

      Ďakujeme všetkým našim šikovným žiakom a pani učiteľkám, že separáciou formujeme náš vzťah k ochrane životného prostredia.

      Použité kefky môžete nosiť aj v priebehu tohto školského roka, nakoľko by sme chceli zabezpečiť ešte koše do miestností ŠKD ab odborných učební. 

       

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. september bol Radou Európy vyhlásený za Európsky deň jazykov (EDJ). Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa v školách aj mimo nich učili viac cudzích jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ. Pri  príležitosti EDJ sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí a naša škola nie je výnimkou.

      Pre pandémiu koronavírusu sme tohtoročný EDJ zrealizovali trochu netradične. Aktivity naplánované pre žiakov prebiehali v jednotlivých triedach na  vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka a trvali hneď niekoľko dní. Pani učiteľky angličtiny a nemčiny pripravili pre žiakov program, v ktorom im jazyky predstavili v inej forme, ako ich poznajú z klasických vyučovacích hodín, venovali sa rôznym aktivitám, ktorými chceli v žiakoch vzbudiť väčší záujem
      o ich štúdium.

      Mladší žiaci sa rozprávali o dôležitosti učenia sa cudzích jazykov, kreslili vlajky európskych krajín, písali pozdravy vo viacerých jazykoch, učili sa poznávať jazyky z vypočutých nahrávok, spoznávali rozdiely v rôznych druhoch abecedy (latinka, grécka abeceda, azbuka), skladali v azbuke svoje mená, spievali anglické pesničky a dopĺňali v nich chýbajúce slová.

      Starší žiaci mali možnosť precvičiť si slovnú zásobu formou rôznych hier v anglickom jazyku, poznávali reálie európskych krajín, prezerali si anglické knihy,  otestovali si znalosti z viacerých jazykov riešením kvízových otázok, spoznali niektoré anglické jazykolamy a idiomy, oboznámili sa so zaujímavosťami európskych veľkomiest, hraním pexesa spoznávali hlavné mestá, naučili sa pozdraviť a tvorili slová a vety vo viacerých európskych jazykoch.

      K zaujímavým aktivitám žiakov na hodinách nemeckého jazyka patrili ukážky fotografií a listov z Nemecka, čítanie rozprávky bratov Grimmovcov a počúvanie nemeckých piesní. Z prezentácií o Nemecku a nemecky hovoriacich krajinách a z referátov žiakov si naši ôsmaci priblížili zaujímavosti z týchto krajín – typické nemecká jedlá, nápoje, oslavy sviatkov, vynálezy.

      Projekty vytvorené žiakmi  8. a 9. ročníka ako aj výtvarné práce žiakov 3. ročníka nás ešte nejaký čas budú tešiť ako výzdoba na chodbách našej školy. Zároveň nám budú pripomínať, že jazyky nie sú len o memorovaní slovíčok a učení sa náročnej gramatiky, ale môžu byť aj zaujímavé a zábavné zároveň. Veríme, že si k nim naši žiaci aj vďaka Európskemu dňu jazykov vytvoria bližší vzťah a ich učenie sa bude pre nich príjemnejšie.

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
    • 036125971
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje