• Doplňujúci oznam k obedom v školskej jedálni

     • Milí rodičia,

      chceme Vás poprosiť, aby ste si skontrolovali, či je Vaše dieťa v prípade záujmu o stravu 2.9.2021 prihlásené. Ak nemáte záujem v tento deň o stravu, dieťa odhláste, prípadne je možné obed dohlásiť, ak ste Vaše dieťa prihlásili na obedy až od 3.9.2021.

     • INOVEC 4.9. 2021

     • V sobotu 4. septembra 2021 sa uskutoční 21. ročník školského výstupu na Inovec.

      Zraz účastníkov bude o 8: 05 pred hlavnou železničnou stanicou v TN (odchod busu 8:15).

      Trasa výstupu : Selec - sedlo Palúch - INOVEC - chata pod Inovcom - Mníchová Lehota Radar.

      Predpokladaný návrat do TN okolo 15:30.

      Všetci účastníci sa budú riadiť aktuálnymi nariadeniami RÚVZ.

      Podrobnejšie info na 0907 456 966 - p.uč. Bakoš.

      Tešíme sa na vašu účasť!

       

     • Informácia o samotestovaní žiakov v domácom prostredí

     • Testy sú bezplatné, podľa pokynov, ktoré zverejníme v novinkách, si rodič testy vyzdvihne v škole proti podpisu.

      Rodič neoznamuje škole výsledky negatívnych testov. Iba v prípade pozitívneho výsledku testu dieťa zostáva doma v karanténe a túto skutočnosť rodičia neodkladne oznámia škole.

                 V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie.

      Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19.

      V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. 

                   Antigénové samotesty sú balené v krabiciach po 25 kusov a sú k nim extra pribalené sterilné odberové tyčinky na výter z prednej časti nosa v počte 25 kusov (na tzv. nazálny výter) na vykonanie samotestu. Každý žiak základnej a strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, teda dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie  a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter).

      Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR a je uvedený aj nižšie v dokumente.

      Obsah sady:

      Balenie: (balenie po doplnení extra odberových tyčiniek je možné využiť na samotestovanie v zmysle rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. UNMS/02120/2021-801 – 004194/2021 zo dňa 22. 3. 2021)

      - testovacia platnička – 25 ks

      - skúmavka s roztokom – 25 ks

      - vrchnák s kvapkadlom – 25 ks

       

      1. Sprievodca pre samotestovanie: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19;

      link na priame stiahnutie súboru:

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca

      samotestovanie-Covid-19.pdf

      2. Návod na použitie pri samotestovaní: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ;

      link na priame stiahnutie súboru:

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky

      test-navod-na-pouzitie.pdf

      3. súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke inštruktážne video ako vykonať samotestovanie

       

      Dôležité upozornenie:

      • Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

      • V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

      • V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu

    • Dôležitý oznam školskej jedálne
     • Dôležitý oznam školskej jedálne

     • Tlačivá budú v záložke školská jedáleň

      Na  základe  všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta  Trenčín

      č. 12/2021 sa v školskom roku 2021/2022 menia poplatky za stravu v školskej jedálni nasledovne:

      Žiaci I. stupňa ZŠ

        Spolu 1,61 € x 20  =    32,20 €  -   mesačná platba

       

      Žiaci II. stupňa ZŠ

      Spolu 1,70 € x 20 =         34,- €   -   mesačná platba

       

           Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,30 € na jeden obed sa poskytuje :

      • na dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      • na dieťa, ktoré už dovŕšilo 15 rokov /napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky/ a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus
   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
    • 036125971
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje