• Kde bolo, tam bolo... v Zlatovskej letnej škole nám výborne bolo!
     • Kde bolo, tam bolo... v Zlatovskej letnej škole nám výborne bolo!

     • Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krásna Zlatovská letná škola, ktorá sa uskutočnila od 1. - 14. 7. 2021. Našej letnej školy sa zúčastnilo spolu 70 detských a 21 dospelých účastníkov. Počasie bolo ako objednané presne      na túto udalosť a o radosti z jednotlivých častí programu ani netreba pochybovať.

      Na začiatku našej letnej školy sme zažili lesnú pedagogiku v poľovníckom kaštieli Antonstál. Zmerali sme si sily počas Veselej olympiády, Pevnosti Boyard a na rôznych pohybových hrách, vždy v poobedňajších hodinách, keď sme čakali na rodičov. Naučili sme sa niečo nové aj prostredníctvom Ekoaktivít, Arteterapie a Canisterapie. Tešili sme sa aj z návštevy OS SR, ktoré k nám zavítali a oboznámili nás s vojenskou technikou a s ich prácou. Pohybové zručnosti sme využili aj počas pobytu v Tarzánii. Pri tvorbe výrobkov z keramiky a výrobe vlastných tričiek na pamiatku sme naplno rozvíjali našu kreativitu. Spoznávali sme aj okolie našej školy a to výletom na Skalku a Minifarmu v Lubine. Skoro na konci letnej školy sme navštívili kino s krásnou rozprávkou. Naše brušká sa mali najlepšie ako sa mohli mať, nakoľko sa o nás starali naše pani kuchárky. Správnu letnú atmosféru sme mali aj vďaka opekačke, návšteve zmrzliny a množstvu spoločných rozhovorov.

      Na záver sa chceme poďakovať organizátorom Zlatovskej letnej školy a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na organizácii tejto krásnej aktivity. Naša vďaka patrí aj všetkým detským účastníkom, ktorí sa letnej školy zúčastnili a ich rodičom. Veríme, že sa Vám Zlatovská letná škola páčila a že si ju ešte v budúcnosti zopakujeme. Tiež veríme, že všetky zážitky, spomienky, nové poznatky z rôznych predmetov, ktoré sme spoločne zažili, prenesieme do ďalších spoločných chvíľ v našej škole.

      V neposlednom rade ĎAKUJEME sponzorom Zlatovskej letnej školy – mestu Trenčín, ZRPŠ pri ZŠ Na dolinách a ZŠ Na dolinách. Vďaka spomínaným sponzorom sme sa mohli zúčastniť rôznych výletov, aktivít a tráviť čas v našej škole aj v lete. Detskí účastníci si mohli odniesť pekné odmeny a množstvo krásnych spomienok. Do ŠKD vďaka finančnej podpore projektu Zlatovská letná škola pribudol materiál na ďalšiu tvorivú činnosť, rôzne športové potreby, edukačné pomôcky a iné.

       

      Ako sa v každej rozprávke na konci píše a vraví...

       

      ...zazvonil zvonec a našej Zlatovskej letnej školy je pre rok 2021 koniec....

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
    • 036125971
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje