• Slávnostný prejav na záver školského roka
     • Slávnostný prejav na záver školského roka

     • Vážené kolegyne, kolega, milí žiaci,

       

      o chvíľu zazvoní zvonec a bude koniec.  Nie však rozprávky, ale školského roka

       

                 Tento deň máte určite najradšej.  Je to posledný deň pred prázdninami a my všetci sme ho už túžobne očakávali...

      Na určitý čas sa zastaví kolotoč školských povinností a vy si budete žiť bezstarostne, žiadne ranné vstávanie, žiadne napomínanie - len leňošenie a vychutnávanie si voľnosti. Keď som už spomenula  kolotoč, boli ste už niekedy na kolotoči? Či už áno alebo nie, isté je, že určite každý z vás vie čo je to kolotoč!

      Čo však má spoločné kolotoč so školou?

      Kolotoč školskej dochádzky a školských povinností sa začína točiť 1.septembra a zastaví sa až 30.júna. Je pravda, že školský kolotoč sa točí o čosi dlhšie ako ten obyčajný, ale zase v tom našom kolotoči nesedíme len tak – nečinne a nepozeráme sa pasívne na svet okolo nás. Naopak, kto raz nastúpi na školský kolotoč, začína objavovať mnoho nových zaujímavých a krásnych vecí, nazbiera si množstvo zážitkov, postretáva veľa kamarátov a čo je hlavné, veľa sa naučí. Občas kolotoč spomalí alebo zastaví a vy si doprajete prázdninový oddych.

      Tento rok bol pre všetkých zvláštny. Pandémia spomalila náš školský kolotoč. Museli sme čeliť mnohým nástrahám. Vaša záujmová činnosť utrpela najviac. Aj kamarátstva prešli veľkou skúškou, pretože väčšinu školského roka bolo naše aj vaše priateľské stretávanie sa veľmi obmedzené. Napriek tomu všetkému sme vyšli z tohto boja hrdinsky. Vďaka online hodinám a poctivej práci pedagógov aj vašej usilovnosti zberáme celkom pekné ovocie vedomostí. Kto zanedbal učenie a spravil si z dištančného vzdelávania prázdniny, bude musieť na budúci školský rok riadne zabrať, aby v tom kolotoči držal s ostatnými krok.

      Dnes je ten pravý čas, keď sa kolotoč úplne zastavil – všetci chceme vystúpiť, aby sa nám náhodou nezakrútila hlava. Množstvo nových vedomostí, zručností, skúseností a zážitkov treba spracovať a uložiť si do pamäti a na to potrebujete čas, čas prázdninový, ktorý si treba vychutnať. Koľko si z týchto poznatkov odnášate, to sa dozviete pri dnešnom odovzdávaní vysvedčení, ktoré je dôkazom, že celý ten čas na školskom kolotoči nevyšiel nazmar.

       

      Po prvýkrát sa na kolotoči točili naši prváci.  Dúfam, že ste boli spokojní, že ste prežívali len príjemné a pekné chvíle a Vaše prvé školské prázdniny si užijete plnými dúškami.

       

      Poslednýkrát však z kolotoča vystupujú deviataci, čím sa im aj uzatvára jedna krásna, ale aj dôležitá etapa ich života. Kam sa podeli detičky, ktoré s obavami nastupovali pred deviatimi rokmi na tento náš kolotoč? Dnes tu stoja krásne „slečny“ a „sebavedomí“ mládenci. Všetci  odvážne pozeráte do budúcnosti... Prajem vám veľa  úspechov v ďalšom vzdelávaní...

       

      Na záver vám chcem pripomenúť: Čo je v živote potrebné:

      Tri veci musíš želať sebe a druhým: zdravie, priateľov, radosť.

      Tri veci musíš ovládať: svoj jazyk, svoje správanie, svoju povahu.

      Tri veci musíš zdokonaľovať: vzdelanie, dobrotu, lásku k blížnemu.

      Tri veci musíš vedieť dať: čo najviac chudobným, slovo útechy smutným, slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžili.

      Trom veciam sa musíš vyhýbať: krutosti, namyslenosti, nevďačnosti.

      Tri veci musíš obdivovať: lásku prírody, lásku detí, lásku starých ľudí.

       

      Milí žiaci, kolegovia, prajem vám veľa pekných slnečných prázdninových dní a krásne zážitky.......

       

     • Organizačné pokyny k Zlatovskej letnej škole

     • Milí rodičia,

      prišiel čas našej Zlatovskej letnej školy a preto Vám chceme ešte raz pripomenúť základné informácie týkajúce sa každého jedného dňa, na ktoré je Vaša ratolesť prihlásená.

       

      Organizačné pokyny:

      *nástup na každý deň programu je o 8.00 v priestoroch ZŠ Na dolinách 27

      *koniec činnosti v každom dni je o 15.00 v priestoroch ZŠ Na dolinách 27 (ak nie je uvedené inak)

      *je potrebné, aby si každý účastník priniesol kartičku poistenca, vhodné oblečenie, pršiplášť, desiatu, prezuvky, pokrývku hlavy a dobrú náladu :)

      *v prípade, že sa Vaše dieťa nebude môcť zúčastniť niektorého z dní, na ktoré je prihlásené, poprosíme, aby ste vopred oznámili pani vychovávateľkám jeho neúčasť

       

      Tešíme sa na všetkých účastníkov tohtoročnej Zlatovskej letnej školy!

    • Organizácia posledného školského dňa - 30.6.2021 - streda
     • Organizácia posledného školského dňa - 30.6.2021 - streda

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      posledný deň školského roka ukončíme tradičným zhromaždením v átriu školy o 8:00 hodine. Po krákom programe, kde zhodnotíme školský rok a rozlúčime sa s deviatakmi budú žiakom v triedach odovzdané vysvedčenia a bude vyhodnotená ich práca v školskom roku.

      Od 11:00 hod bude podávaný obed v školskej jedálni.

      Školský klub v tento deň bude v prevádzke iba ráno od 7:00 hod. Prosíme rodičov, aby si zabezpečili svoje deti po odovzdaní vysvedčení. ŠKD nebude v prevádzke.

      vedenie školy

     • Nech sa dobré správy šíria svetom - kompenzačné pomôcky

     • Milí rodičia a milí naši žiaci,

      v najbližších dňoch si môžete o pomoci a krásnom projekte vďaka našim žiakom, učiteľom a firme ADIENT vypočuť v Slovenskom rozhlase (dnes už v správach). Taktiež pozrieť reportáž v TV Markíza, Trenčianskom Terajšku a prečítať prostredníctvom TASR.

      Naša škola získala v roku 2018 certifikát Vnímavej školy, ktorú jej udelila nezisková organizácia Eduma. Vďaka tomu sme získali finančnú podporu od firmy ADIENT v Trenčíne na realizovanie vnímavých projektov našimi žiakmi (firma Adient získala titul Vnímavá firma tiež cez organizáciu Eduma).

      Časť vnímavých projektov na I. stupni sme stihli realizovať ešte  v roku 2019. Kvôli pandemickej situácii sme sa preto rozhodli po návrate žiakov do školy na II. stupni pokračovať v realizácii ďalšieho vnímavého projektu Kompenzačné pomôcky pre žiakov s autizmom v troch základných školách (Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom v Trenčíne - AUTIS, Spojená škola internátna Ľudovíta Stárka v Trenčíne, Spojená základná škola v Ružomberku). Kompenzačné pomôcky vyrábali žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkami a 28.6. 2021 ich osobne odovzdali do spomínaných škôl v Trenčíne.                 V Základnej škole Na dolinách aj týmto projektom podporujeme inklúziu a vnímavosť našich žiakov voči žiakom so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa s láskou do projektu zapojili a vytvorili spolu krásnych a užitočných 42 kompenzačných pomôcok pre každú spomínanú školu.

      Reportáž o tomto projekte Vnímavej školy v najbližších dňoch zverejníme na stránke školy .

       

    • Tropické horúčavy - úpava dĺžky vyučovacích hodín
     • Tropické horúčavy - úpava dĺžky vyučovacích hodín

     • Z dôvodu tropických horúčav budú vyučovacie hodiny upravené od 21.6.2021 na 30 minút.

      1. hod: 8:00 – 8:30

      Prestávka 8:30 – 8:40

      2. hod. 8:40 – 9:10

      Veľká prestávka 9:10 – 9:30

      3. hod. 9:30 – 10:00

      Prestávka 10:00 – 10:10

      4. hod. 10:10 – 10:40

      Prestávka 10:40 – 10:50

      5. hod. 10:50 – 11:20

      Prestávka 11:20 – 11:30

      6. hod 11: 30 – 12:00

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
    • 036125971
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje