• Prezenčné vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka

     • V súvislosti s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. 4. 2021 žiaci 8. a 9. ročníka nastupujú do školy dňa 19.4.2021.

      Upozorňujeme  rodičov  týchto žiakov, že je potrebné pred nástupom do škôl  dať žiaka  otestovať antigénovým testom v prípade, ak pre nich neplatí výnimka z testovania. Testovanie môžete absolvovať už od stredy 14. 04. 2021. Test  platí 7 dní. Môžete sa tak vyhnúť   dlhým radom v súkromných MOM počas soboty a nedele. 

      O teste rodičov rozhodne vo štvrtok RÚVZ Trenčína a krízový štáb Mesta. Budeme Vás informovať. 

      Žiaci v základných školách – II. stupeň

      sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1 a to na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy“.

       

      Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných škôl nebude z dôvodu potreby testovania žiakov 8. a 9. ročníkov vytvárať nové mobilné odberové miesta.

     • Nástup žiakov 1. stupňa do školy 7.4.2021

     •  

      Nástup žiakov dňa 7.4.2021 bude organizovaný nasledovne:

      Žiaci 1.A, 2.A, 4.A, 4.B - služobný vchod 

      Žiaci 1.B, 2.B, 3.A, 3.B - hlavný vchod

      Pokiaľ rodič nevyplnil  prehlásenie o bezinfekčnosti na stránke školy (Edupage), dieťa prinesie vyplnené prehlásenie ,ktoré je možné si stiahnuť na odkaze nižšie. Zároveň je potrebné priniesť k nahliadnutiu potvrdenia o negatívnom teste rodičov platné 7 dní.

       

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • 036125971
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje