• Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa
     • Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa

     • Oznamujeme rodičom a žiakom 1. stupňa, že od 7. apríla 2021 - streda,  začne prezenčné vyučovanie  ročníky 1. - 4. Školský klub bude v obvyklom režime 7:00 - 16:30 hod. 

      Podmienky prezenčného vzdelávania -  podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie žiakov I. stupňa základných škôl je preukázanie sa výsledkom negatívneho testu oboch zákonných zástupcov (ak žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom) nie starším ako 7 dní, príp. potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 90 dní, alebo doklad o druhom zaočkovaní starší ako 14 dní. - prostredníctvom EduPage - v časti Žiadosti, vyhlásenia - pridať aj negatívny test, prípadne iný vyššie uvedený doklad ( sken, foto)

      Deti sa vrátia do škôlok a škôl po Veľkej noci » Mesto Trenčín (trencin.sk)

       

     • Oznam o pokračovaní v dištančnej výučbe

     • 121

          VYHLÁŠKA

      Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne,

      ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom

                Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. e) § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

                                                                                     § 1

      (1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom prezenčnou výučbou prevádzkovať zariadenia definované v § 24 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 355/2007 Z. z., a to: materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, základné umelecké školy, zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

      (2) Zákaz prevádzky podľa ods. 1 sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zdravotníckych pracovníkov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov spadajúcich pod systém základných záchranných zložiek (integrovaný záchranný systém) a bezpečnostných zložiek a zároveň sa nevzťahuje na školské zariadenia poskytujúce individuálne výchovné poradenstvo a prevenciu v zmysle § 112 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                   § 2

      Zrušuje sa vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 102/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou. § 3 Účinnosť

       

      Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. marca 2021.     

        MUDr. Ľudmila Bučková, MPH, 

        regionálna hygienička

     • Opäť je tu PONOŽKOVÁ VÝZVA!

     • Čo to vlastne tá ponožková výzva je?

                         #PonozkovaVyzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom                        Downovho syndrómu.                       

      Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

      Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším,              zaujímavejším a inšpirujúcim.

       

      Ako sa môžem zapojiť?

      Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do Ponožkovej výzvy, aby si v nedeľu 21.3.2021 obliekli dve rozdielne ponožky, odfotili sa a poslali fotku na mail špeciálnej pedagogičky Veroniky: bugarova@zsdoltn.edu.sk, prípadne ich zavesili na naše sociálne siete:

      ZRPŠ pri ZŠ Na dolinách Trenčín

      ŠKD ZŠ Na dolinách

      4.B NA DOLINÁCH TRENČÍN

      Zo všetkých zaslaných fotiek vytvoríme krásnu koláž a zverejníme ju na našej školskej stránke a tiež na sociálnych sieťach. Už teraz sa tešíme na Vaše rozdielne ponožky J!

      Vďaka Ponožkovej výzve sa hovorí o ľuďoch s Downovým syndrómom čoraz viac. Ešte stále však o nich ľudia nevedia dosť a málokto má s nimi osobnú skúsenosť. Pretrváva problém ich prirodzeného začlenenia                              do spoločnosti. Prelomme teda ľady a prestaňme mať strach z neznámeho.

      Pamätajme, že každý jeden z nás môžeš byť nápomocný.
      Pomôžme zlepšiť informovanosť, odstráňme svoje bariéry a predsudky.

       

      Prečo ponožky?

      Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožky.

      Dátum 21. 3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu. Hoci majú niečo navyše, nevyvyšujú sa!

       

      Čo by sa stalo, keby ľudia s Downovým syndrómom vládli svetu?

      • Náklonnosť, objatia a starostlivosť o iných by boli na dennom poriadku.
      • Naučili by sme sa tešiť z maličkostí a bezpodmienečne milovať život.
      • Ľudia by boli úprimní.
      • Vo všetkom by bol poriadok.
      • Vlaky a lietadlá by jazdili načas, pracovná doba by bola na prácu, dovolenka by bola dovolenkou.
      • Ľudia, ktorí sa rozprávajú sami so sebou, by boli považovaní za premýšľavých a tvorivých.
     • Spôsob výučby od 15. marca 2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od 15. marca budeme pokračovať vo všetkých ročníkoch v dištančnej výučbe. Po zasadnutí krízového štábu Mesta Trenčín na budúci týždeň Vás budeme opätovne informovať

     • Aj online sme EKO - debata s Viktorom Vinczem

     • V piatok 26.2.2021 sa v našom online priestore MS Teams uskutočnila debata na rôzne ekologické témy.

      Privítali sme medzi nami moderátora televíznych novín Viktora Vinczeho, ktorý sa vo svojom voľnom čase venuje práve ekológii. Žiaci druhého stupňa sa nášho hosťa pýtali na triedenie odpadu, recyklovanie, výhody a nevýhody spaľovní, elektromobily a samozrejme sa nevyhli ani osobným životným otázkam.

      ON sám sa snaží žiť tak, aby šetril životné prostredie a veríme, že svojim rozprávaním k tomu inšpiroval aj Vás. 

      Kto nestihol online debatu, nahrávka je dostupná TU:

      https://zsdol.sharepoint.com/:v:/s/AjonlinesmeEKO/EYggfXvj-GNMrtSbYzCbEqUB6b1Dlgco5t_8VV19xXZ8BA?e=5jXYxP

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za zaujímavé otázky a čas.

      Meninový oslávenec sa potešil nášmu skromnému daru v podobe nahrávky od detí:

      Vsetko_najlepsie_(2).mp3

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • 036125971
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje