• Tekvičiek sa nevzdáme
     • Tekvičiek sa nevzdáme

     • Napriek tomu, že sme tradičnú tekvicovú párty tento rok nemohli usporiadať tradične v parku, nevzdali sme sa. Pani vychovávateľky spolu s deťmi sa s tekvičkami pohrali tak, že vytvorili prekrásne jesenné diela. Posúďte sami, že sa im to naozaj podarilo vynikajúco.

    • Oznam o príchode žiakov do školy
     • Oznam o príchode žiakov do školy

     • Oznamujeme žiakom 2. stupňa, že škola bude otvorená  od 7:30 hod. Žiaci ročníkov 5. - 9. budú čakať vo vestibule  - na prízemí na prvé zvonenie, ktoré je o 7:45 hod. Až potom odchádzajú do svojich tried. Žiaci 1.- 4. ročníka môžu byť od 7:00 hod.  v školskom klube. 

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že na základe vyhlásenia ministra školstva, od pondelka - 12.10.2020 budú sprísnené pandemické opatrenia v školách - rúška su povinné aj na 1. stupni ZŠ, preto prosíme rodičov, aby deťom na 1. stupni dali každý deň 2 čisté rúška. Sprísnený bude aj režim v ŠKD. Týmto dňom zastavujeme do odvolania aj krúžkovú činnosť bez ohľadu na zameranie krúžku.

      Prosím o rešpektovanie tohto nariadenia. Dúfajme, že už nebude takéto obmedzenie dlho trvať, zotrváme v škole bez nutnosti dištančného vzdelávania v pevnom zdraví.

      Ďakujeme za pochopenie                                                                        vedenie školy

    • Záujmová činnosť - krúžky
     • Záujmová činnosť - krúžky

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že krúžková činnosť okrem športových krúžkov začína v pondelok 5.10.2020 pri dodržaní všetkých hygienických podmienok. Zmiešané skupiny v krúžkoch - žiaci aj vedúci krúžku budú používať rúška.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     •    26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Naša škola sa už tradične zapája do osláv tohto dňa. Pani učiteľky cudzích jazykov aj tento školský rok pripravili zaujímavé aktivity, počas ktorých sa žiaci dozvedeli niečo zaujímavé  o jazykoch a kultúrach Európy, zabavili sa hrami, zmerali si svoje znalosti vo vedomostných kvízoch a súťažiach, spoznali aspoň zopár slov z jazykov, s ktorými sa doteraz nestretli.

       Vyvrcholením školskej oslavy tohto sviatku jazykov bolo vytvorenie miniprojektov, v ktorých žiaci naplno prejavili tvorivosť i výtvarné nadanie. Po ich vyhodnotení čakala na  autorov najoriginálnejších a výtvarne najzaujímavejších  miniprojektov sladká odmena. Zo všetkých odovzdaných miniprojektov budú poskladané veľké postery, ktoré ozdobia priestory našu školu a pripomínať tento zaujímavý deň.

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za ich ochotu, snahu i trpezlivosť pri tvorbe zaujímavých dielok.

       

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • 036125971
  • Fotogaléria

   • INOVEC, 20. ročník 5.9. 2020
   • Futbal cup D 19.2. 2020 3. miesto
   • ZLATOVSKÉ HORY 8.2.2020 19. ročník.
   • LVVK 2020
   • Mikuláš cup 2019/20
   • Čiernachov 19. ročník 18.1. 2020.
   • Vianočná besiedka ŠKD
   • Šaliansky Maťko
   • Návšteva útulku pre psíkov a mačky.
   • Projekty podporené Mestom Trenčín
   • Projekt Separovanie na školách
   • MIKULÁŠ CUP  2019 3.12. 2019