• Čitateľský twinning ZŠ Na dolinách - ZŠ Kubranská
     • Čitateľský twinning ZŠ Na dolinách - ZŠ Kubranská

     • Z dôvodu súčasnej situácie druhej vlny pandémie COVID-19, jej neustále zhoršujúceho sa stavu a odporúčania usmernení v čase COVID-19 sme sa rozhodli hľadať vhodné riešenie realizácie nášho projektu. Nechceli sme sklamať očakávania detí a rovnako aj podporu Mesta TrenčínZdruženia našich rodičov, ktorí nám rozhodnutím o finančnej podpore projektu vyjadrili svoju dôveru.

      Po konzultáciách sme sa dohodli na online realizácii projektu. /Deťom sme, samozrejme, v prípade zlepšenia situácie a uvoľnení opatrení prisľúbili aj osobné stretnutie s kamarátmi ZŠ Kubranská./

       3. ročník projektu sa niesol v duchu Fantasy literatúry. Žiaci ôsmych ročníkov oboch škôl pre seba vzájomne pripravili rôzne prezentácie, kvízy, projekty, aktivity týkajúce sa tejto tematiky. Žiaci ZŠ Na dolinách vybrali konkrétne literárne dielo, a to obľúbeného hrdinu Harryho Pottera. Svojich priateľov zo ZŠ Kubranská pri osobnom stretnutí obdarujú  knižným setom Harry Potter -1.-7. diel. Rovnaký set bol zakúpený aj pre našich žiakov – v knižnici budú k prezenčnému aj dištančnému vypožičiavaniu pre všetkých žiakov našej školy.  /Knihy budú deti čakať po návrate do škôl./

      Vhodne zvoleným literárnym dielom sme vzbudili u detí záujem o čítanie a podporili rozvoj čitateľskej gramotnosti v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a Programom rozvoja čitateľskej gramotnosti našej školy.

      Deti oboch škôl sa už teraz tešia na osobné stretnutie.

      Sme presvedčení, že v rámci možností sa nám podarilo nielen naplniť cieľ projektu, ale s podporou mesta Trenčín a Združenia našich rodičov sa nám v týchto neľahkých chvíľach podarilo do sŕdc našich detí vniesť aj kus pozitívneho. Ďakujeme!

     • Projekt pomôcky

     • Chceli by sme sa aj touto formou pochváliť a zároveň poďakovať za financovanie projektu kompenzačných pomôcok a odbornej literatúry v učebni špecifických predmetov. Pomôcky, ktoré je vidno na obrázku a mnohé ďalšie, ktoré v učebni pribudli sme získali vďaka finančnej podpore mesta Trenčín a aj vďaka finančnej podpore ZRPŠ.

    • Tekvičiek sa nevzdáme
     • Tekvičiek sa nevzdáme

     • Napriek tomu, že sme tradičnú tekvicovú párty tento rok nemohli usporiadať tradične v parku, nevzdali sme sa. Pani vychovávateľky spolu s deťmi sa s tekvičkami pohrali tak, že vytvorili prekrásne jesenné diela. Posúďte sami, že sa im to naozaj podarilo vynikajúco.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     •    26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Naša škola sa už tradične zapája do osláv tohto dňa. Pani učiteľky cudzích jazykov aj tento školský rok pripravili zaujímavé aktivity, počas ktorých sa žiaci dozvedeli niečo zaujímavé  o jazykoch a kultúrach Európy, zabavili sa hrami, zmerali si svoje znalosti vo vedomostných kvízoch a súťažiach, spoznali aspoň zopár slov z jazykov, s ktorými sa doteraz nestretli.

       Vyvrcholením školskej oslavy tohto sviatku jazykov bolo vytvorenie miniprojektov, v ktorých žiaci naplno prejavili tvorivosť i výtvarné nadanie. Po ich vyhodnotení čakala na  autorov najoriginálnejších a výtvarne najzaujímavejších  miniprojektov sladká odmena. Zo všetkých odovzdaných miniprojektov budú poskladané veľké postery, ktoré ozdobia priestory našu školu a pripomínať tento zaujímavý deň.

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za ich ochotu, snahu i trpezlivosť pri tvorbe zaujímavých dielok.

       

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
    • 036125971
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje