• Čo s poplatkami za školu
     • Čo s poplatkami za školu

     • Mesto Trenčín oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

      Školy a škôlky:

      Pozastavenie platieb sa týka:

      • príspevku na činnosť v školskom klube detí (základná škola),
      • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola),
      • príspevku na úhradu nákladov za dieťa v materskej škole
       • náklady za pobyt dieťaťa,
       • režijné náklady v školskej jedálni,
       • stravovanie (okrem detí predškolského veku),
      • príspevku na úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
      • príspevku na úhradu na činnosť centra voľného času.

      Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

    • Blahoželanie majsterke Slovenska
     • Blahoželanie majsterke Slovenska

     •         Na krasokorčuliarskych Majstrovstvách Slovenska v Bratislave sa našej žiačke  Deniske Adamkovičovej z 5.A triedy podarilo vybojovať  svojou bezchybnou jazdou najvzácneší kov - zlatú medailu. Srdečne jej blahoželáme a prajeme do ďalších športových rokov veľa úspechov a radosť zo športu. 

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • 036125971
  • Fotogaléria

   • INOVEC, 20. ročník 5.9. 2020
   • Futbal cup D 19.2. 2020 3. miesto
   • ZLATOVSKÉ HORY 8.2.2020 19. ročník.
   • LVVK 2020
   • Mikuláš cup 2019/20
   • Čiernachov 19. ročník 18.1. 2020.
   • Vianočná besiedka ŠKD
   • Šaliansky Maťko
   • Návšteva útulku pre psíkov a mačky.
   • Projekty podporené Mestom Trenčín
   • Projekt Separovanie na školách
   • MIKULÁŠ CUP  2019 3.12. 2019