• LVVK 2020

     • Do galérie LVVK 2020 boli pridané fotografie.

      V termíne od 26.1. do 31.1. 2020 sme absolvali lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Vernár - Studničky.

      Všetci účastníci zvládli základy lyžovania bez úrazu, vytvorli super partiu + výborné počasie!!!

     • Mikuláš cup 2019/20

     • Do galérie Mikuláš cup 2019/20 boli pridané fotografie.

      Dňa 23.1. 2020 si boli naši reprezentanti z prvého stupňa vybrať svoju výhru z Mikulaš cupu, za konečné 2. miesto.

     • Čiernachov 19. ročník 18.1. 2020.

     • Do galérie Čiernachov 19. ročník 18.1. 2020. boli pridané fotografie.

      V sobotu 18. januára 2020 sa uskutočnil 19. ročník zimného školského výstupu na Čiernachov, ktorého sa zúčastnilo 9 detí a 8 dospelákov. 

      Všetci účastníci si zaslúžia obrovskú pochvalu za svoju účasť na tejto akcii!!!

     • VZN Mesta Trenčín 35/2019

     • VZN, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • 036125971
  • Fotogaléria

   • Futbal cup D 19.2. 2020 3. miesto
   • ZLATOVSKÉ HORY 8.2.2020 19. ročník.
   • LVVK 2020
   • Mikuláš cup 2019/20
   • Čiernachov 19. ročník 18.1. 2020.
   • Vianočná besiedka ŠKD
   • Šaliansky Maťko
   • Návšteva útulku pre psíkov a mačky.
   • Projekty podporené Mestom Trenčín
   • Projekt Separovanie na školách
   • MIKULÁŠ CUP  2019 3.12. 2019
   • Katarínska diskotéka v školskom klube