• Vianočná besiedka ŠKD
     • Vianočná besiedka ŠKD

     • Vo štvrtok 19. decembra sa konala vianočná besiedka školského klubu. V bohatom programe sa predstavili deti zo všetkých oddelení. Ďakujeme za príjemný zážitok pani vychovávateľkám a učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave programu. Rodičom ďakujeme za bohatú účasť.

    • Návšteva útulku pre psíkov a mačky.
     • Návšteva útulku pre psíkov a mačky.

     • Návšteva útulku pre psíkov a mačky.

      V stredu 18.12. 2019 žiaci z našej ZŠ navštívili útulok pre psíkov a mačky v Trenčíne, ktorým doniesli veľa kvalitných granúl a iného potrebného materiálu (najmä deky). 

      Poďakovanie patrí všetkým ktorí sa podielali na tejto akcii (granule, deky a pod.), ale hlavne p. uč. Rózsovej za jej organizáciu.

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 18.12.2019 sa konalo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko .Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Juraj Sýkora, Kevin Huray a Karolína Turčáková.

     • FLORBAL CUP 2019.

     • Vo štvrtok 12.12. 2019 sa v ŠH na Sihoti uskutočnil VII. ročník FLORBAL CUPU žiakov II. stupňa o pohár primátora mesta Trenčín.

      Naši reprezentanti srdnato bojovali a obsadili  krásne  2. miesto!

      Srdečne blahoželáme!

     • TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

     • Týždeň vedy a techniky sa na Slovensku v roku 2019 konal v období od 4.–10. novembra. Do tejto aktivity sa zapojili aj pedagógovia a žiaci našej školy na hodinách fyziky, techniky, informatiky a biológie. Počas celého novembra sme sa snažili spolu so žiakmi poukázať na nezastupiteľné postavenie vedy a techniky v každodennom živote, ale i pri riešení rôznych ekologických a globálnych problémov. Hodiny sme si spestrili zaujímavými pokusmi, vytvorili sme množstvo krásnych a užitočných výrobkov, prezentácií a projektov. Ale to podstatné je, že sme deťom ukázali, ako krásne sa dajú teoretické poznatky z vyučovacích hodín využiť v praxi.

    • Novembrová latka 39. ročník
     • Novembrová latka 39. ročník

     • Výsledky:

      3.roč. Ch 1.Ručka Lukáš 105cm, 2. Mičo Timotej 100 cm, 3.Sýkora Juraj 100 cm 

                 D  1. Pertríková Tereza 100cm, 2.Novotná Nina 90cm, 3.Samáková Lea 90 cm 

      4. roč.  CH  1. Krecháč Ondrej 110cm, 2.Novotný Šimon 105 cm,3. Kosec Samuel 90 cm

                D  1. Švachová Melánia 110 cm vyrovnala š. rekord z 2013 roku, 2. Urbanovská Charlotte 100cm, 

              3. Pišojová Adéla 95cm 

      5.-6. roč. CH 1. Ištok Jakub 120 cm, 2. Koreň Lukáš 120 cm, 3. Petrík Ondrej 115cm

      5.-6. roč D   1. Bielická Barbora 125cm, 2. Adamkovičová Denisa 120 cm, 3. Macúchová Karolína 115 cm

      7.-9. roč. CH   1. Strieženec Matúš 155 cm, 2. Hulvák Marek 155 cm, 3. Bachorík Ondrej 135 cm

      7.-9. roč. D   1. Begáňová Lucia 130 cm, 2. Urbanovská Sofia 120 cm, 3. Vicenová Tereza 120 cm

    • Projekt Separovanie na školách
     • Projekt Separovanie na školách

     • Počas tretieho novembrového týždňa sa naša skola zapojila do projektu Separovanie na školách. Dvaja žiaci z každej skoly - v našom prípade boli vyškolení Anetka z 8.A a Maťo z 9.A - boli vyškolení ako ostatným žiakom rozprávať o dôležitosti separácie. Vďaka projektu a mestu Trenčín sme získali niekoľko nádob na odpad. Veríme, že sa tieto nádoby budú dobre používať a prispejú spolu s novými vedomostami žiakov k menšiemu tvoreniu odpadov a kvalitnejšiemu životnému prostrediu v našom meste.

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje