• Majáles ZŠ Na dolinách
     • Majáles ZŠ Na dolinách

     • V piatok 20.5.2022 sme sa po veľmi dlhej kultúrno-tanečnej odmlke stretli v KD Záblatie na Majálese a veru nám výborne bolo!

      Slávnostne nám otvoril Majáles FS Čákovec, taktiež naša pani riaditeľka svojim príhovorom. Do tanca nám hral DJ HSNC, ceny nám darovali do tomboly štedrí darcovia a potom sme jedli, pili, tancovali a hlavne sme sa spoločne zabávali.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby bol náš Majáles taký úžasný aký bol, lebo bolo cítiť najmä srdce a rodinnú atmosféru. Už teraz sa tešíme na školský ples v plesovej sezóne 2023.

    • Testovanie 5, riaditeľské voľno
     • Testovanie 5, riaditeľské voľno

     • 18.05.2022

      Oznamujeme rodičom a žiakom 2. stupňa, že v stredu - 18.5.2022 bude z dôvodu Testovania 5 a s tým súvisiacich organizačných dôvodov udelené žiakom 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno. Všetci žiaci 6. - 9. ročníka budú automaticky odhlásení z obeda. 

       

      vedenie školy

     • Slávik Slovenska - Obvodné kolo

     • Srdečné poďakovanie patrí našim žiakom, Hanke Kováčikovej 1.A a Tobiasovi Janišovi - 4.A,  ktorí pekne reprezentovali našu školu v speve na súťaži Slávik Slovenska  

     • Medzinárodná súťaž v ANJ – ENGLISHSTAR

     • Vo štvrtok, 5. mája 2022 sme sa po dvojročnej prestávke znovu zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR, ktorej hlavným poslaním je spopularizovať Aj ako vyučovací predmet a motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 34 žiakov 3. – 9. ročníka, ktorí riešili zábavné úlohy zamerané na čítanie s porozumením a písanie, interaktívne časti testov rozvíjali ich tvorivosť a aktívne myslenie. Žiaci tak dostali príležitosť  predviesť okoliu svoje jazykové zručnosti  a zároveň porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl na Slovensku i v zahraničí. O výsledkoch súťaže budú účastníci oboznámení po vyhodnotení testov usporiadateľom najneskôr do 20.6.2022, všetci súťažiaci obdržia diplomy, najúspešnejší z nich budú odmenení vecnými cenami J

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich odvahu súťažiť a budeme im držať palce v čo najlepšom umiestnení sa v súťaži! 

     • ZLATOVSKÝ MEMORIÁL 2022.

     • V piatoček 29.4. 2022 sa po dvojročnej covidovej odmlke uskutočnil ďaľší ročník 

      ZLATOVSKÉHO  MEMORIÁLU.

      Výsledky jednotlivých kategórii:

      1. ročník 

      CH  1. Kočiš Oliver    2. Berec Peter      3. Novotný Matúš

      D  1.Ďurigová Eliška   2.Izraelové Lili   3.Jurgová Stela

      2. ročník

      CH  1.Olešák Samko   2. Ďurenec Oliver   3.Galo Viktor

      D  1.Baravelli Mia   2.Jánošíková Katka   3.Mosná Ester

      3. ročník

      CH  1.Kotrha Lukáš   2.Nemec Lukas   3.Pišoja Oskar

      D  1.Mojžišová Petra   2.Kotrhová Hanka   3.Olejková Mária

      4. ročník

      CH  1.Kotrha Richard   2.Janiš Tobias   3.Sádecký Marko

      D  1.Psotná Eliška   2.Janišová Nela   3.Šedivá Petra

      5. - 6. ročník

      CH  1.Kocmal Richard   2.Sýkora Juraj   3.Mičo Tomotej

      D  1.Švachová Melánia   2.Bocková Daniela   3.Pišojová Adela

      7. - 8. ročník

      CH  1.Móder Samuel   2.Sýkora Michal   3.Kočický Vladimír

      D  1.Janišová Timea  2.Králová Tatiana   3.Bielická  Barbora

       

                  BLAHOŽELÁME!!!

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje